Forside | Klubben | The Inngolf Tour | Leaderboard  

Matchformer

Herunder kan du læse mere om de matchformer vi spiller:


Stableford Spilles med fuldt antal tildelte slag.
Pointskala:
2 eller mere over egen par
1 over egen par
Egen par
1 under egen par
2 under egen par

= 0 point
= 1 point
= 2 point
= 3 point
= 4 point osv.

Slagspil Spillerens antal tildelte slag fratrækkes den opnåede bruttoscore. Alle huller spilles til ende, dog max dobbelt par + 1.
(F.eks. par 3 = max 7 slag – herefter samles der op og der noteres 3 put)

5-kølle
match
Stablefordmatch hvor der kun anvendes fem køller (inkl. putter) efter eget valg. Der må således KUN medbringes fem køller på banen.

Bestball Stablefordmatch for tomandshold. Spillerne spiller med hver sin bold. Højeste point for holdet på hvert hul tæller. Alle spiller hullet færdig, eller
streger hvis der ikke kan opnås point.

Foursome Stablefordmatch for tomandshold. Der spilles med en bold pr. hold. Spillerne skiftes til at slå ud fra teestedet. Spillerne skiftes til at slå.
Tildelte slag beregnes som:
Halvdelen af de sammenlagte tildelte slag. Almindelig afrunding.

Greensome Stablefordmatch for tomandshold. Begge slår ud fra teestedet. Der spilles videre med den valgte bold. Spillerne skiftes til at slå.
Tildelte slag beregnes som:
Laveste tildelte slag x 0,6 + højeste x 0,4. Almindelig afrunding.

Chicago Modificeret Stableford med følgende points (beregnes ud fra "eget" par, har man fx ét slag på et par-4 hul, giver en 5'er altså 0 point)
Dobbelt bogey eller værre
Bogey
Par
Birdie
Eagle
Albatros
= -3 point
= -1 point
= 0 point
= 2 point
= 5 point
= 8 point

Texas Scramble Spilles som en holdturnering for 4 spillere på hvert hold. På hvert hul driver alle, hvorefter man vælger det bedste slag. Stedet markeres og her dropper de tre andre spillere deres bolde og alle slår deres andet slag herfra og så fremdeles for de næste slag. Der holdes regnskab med, hvis drive der vælges, idet hver enkelt spiller skal have sit drive valgt mindst fire gange.
Der spilles efter slagspilsreglerne og med bruttoscore. Kun den bedste score tæller. Holdene er sammensat således, at handicapgennemsnittet tilnærmelsesvis er det samme for hvert hold.
Der føres kun ét scorekort, hvor holdets bedste score på hvert hul anføres. Det samlede resultat er holdets bruttoscore.

Medley Som noget nyt har vi siden 2014 prøvet at spille en omgang medley, hvor der spille 9 forskellige matchformer i samme runde. Hvert hold består af to spillere og alle scores omregnes til slagspil. På dagen for spil vil der blive udleveret specielle scorekort, med handicap udregnet.

Hul 1/10: Greensome Begge slår ud - bedste bold vælges
Hul 2/11: Foursome Spillerene skifte til at slå. Den ene slår ud på det ene hul den anden på det andet!
Hul 3/12: Grusome Omvendt texas scramble - værste bold vælges hele vejen.
Hul 4/13: Reverse greensome Som greensome, men man vælger dårligste teeslag
Hul 5/14: Foursome on the beach Man skal have været i bunker mindst én gang på hullet
Hul 6/15: Bestball Holdets bedste nettoscore noteres
Hul 7/16: Texas Scramble Begge slår ud, bedste bold vælges og begge slår herfra osv. indtil bolden er i hul.
Hul 8/17: Worstball Modsat bestball - holdets dårligste score noteres
Hul 9/18: Every shot counts Begge spilleres slag lægges sammen